Eurometallirahojen kaltaiset mitalit ja rahakkeet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 2182/2004 eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 21. joulukuuta 2004 alkaen.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 2182/2004, annettu 6 päivänä joulukuuta 2004, eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista (EUVL L 373, 21.12.2004, s. 1–6)

Asetukseen (EY) N:o 2182/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 02.02.2017