EU:n jäsenvaltioiden keskinäinen oikeusapu rikosasioissa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa EU-maiden välillä tehty yleissopimus

Neuvoston säädös yleissopimuksen tekemisestä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

YLEISSOPIMUKSEN JA SÄÄDÖKSEN TARKOITUS

Yleissopimuksen tarkoituksena on edistää ja helpottaa oikeus-, poliisi- ja tulliviranomaisten keskinäistä oikeusapua sekä nopeuttaa ja tehostaa oikeudellista yhteistyötä. Sopimus täydentää Euroopan neuvoston vuonna 1959 keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tekemää yleissopimusta ja siihen vuonna 1978 liitettyä pöytäkirjaa.

Säädöksellä hyväksytään yleissopimus EU:n puolesta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Oikeusapupyynnöt

Erityiset oikeusavun muodot

Telekuuntelu

Joidenkin EU-maiden erityisasema

Erityisiä määräyksiä sovelletaan:

MISTÄ ALKAEN SÄÄDÖSTÄ JA YLEISSOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Yleissopimus tuli voimaan 23. elokuuta 2005.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Valvotut läpilaskut: tekniikka, joka mahdollistaa huumausaineiden tai niiden korvaavien aineiden laittomat tai laittomaksi epäillyt lähetykset yhden tai useamman maan kautta tai yhteen tai useampaan maahan siten, että niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat lähetyksistä tietoisia ja valvovat niitä, ja jonka tavoitteena on tunnistaa rikoksissa osallisina olevat henkilöt.

ASIAKIRJAT

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehty yleissopimus, jonka neuvosto on laatinut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti – Neuvoston lausuma 10 artiklan 9 kohdasta – Yhdistyneen kuningaskunnan (1) lausuma 20 artiklasta (EYVL C 197, 12.7.2000, s. 3–23)

Neuvoston säädös, annettu 29 päivänä toukokuuta 2000 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisen yleissopimuksen tekemisestä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (EYVL C 197, 12.7.2000, s. 1–2)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävä pöytäkirja, jonka neuvosto on laatinut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti (EYVL C 326, 21.11.2001, s. 2–8)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti neuvoston tekemän, keskinäistä oikeusapua rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä koskevan yleissopimuksen 30 artiklan 2 kohdan mukainen Euroopan unionin pääsihteerin ilmoitus (EYVL C 197, 12.7.2000, s. 24)

Viimeisin päivitys: 10.09.2018(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).