Juomavesi – olennaiset laatuvaatimukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 98/83/EY ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 25. joulukuuta 1998alkaen. EU-maiden oli määrä saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään 25. joulukuuta 2000 mennessä.

VIIMEAIKAINEN EDISTYS

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi: vesi, joka alkuperäisessä tilassaan tai käsittelyn jälkeen on tarkoitettu juomavedeksi, ruoanlaittoon, ruoanvalmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin. Se voidaan toimittaa jakeluverkon kautta, tankeista, pulloissa tai säiliöissä.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32–54)

Direktiiviin 98/83/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 20.02.2017