Käytöstä poistettujen off-shore-öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen poistaminen ja hävittäminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(98) 49 lopullinen) – käytöstä poistettujen off-shore-öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen poistaminen ja hävittäminen

TIEDONANNON TARKOITUS

Euroopan komissio pyrkii suojelemaan ympäristöä vähentämällä käytöstä poistetuista öljyn- ja kaasunporauksen off-shore-laitteistoista aiheutuvaa pilaantumista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Alalla ei kuitenkaan ole mitään tiettyä yhteistä oikeudellista kehystä, ja yleissopimuksissa käsitellään vain vähimmäisnormeja. Yksittäiset maat voivat asettaa tiukempia ehtoja.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille käytöstä poistettujen off-shore-öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen poistamisesta ja hävittämisestä (KOM(1998) 49 lopullinen, 18.2.1998)

Viimeisin päivitys: 23.02.2017