Bernin yleissopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta

Päätös 88/72/ETY – Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen tekemisestä

YLEISSOPIMUKSEN JA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

VOIMAANTULO

Bernin yleissopimus tuli voimaan 6. kesäkuuta 1982.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta (EYVL L 38, 10.2.1982, s. 3–32)

Neuvoston päätös 82/72/ETY, tehty 3 päivänä joulukuuta 1981, Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen tekemisestä (Bernin yleissopimus) (EYVL L 38, 10.2.1982, s. 1–2)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 98/746/EY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1998, Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelemisesta tehdyn Bernin yleissopimuksen liitteisiin II ja III tehtävien, yleissopimuksen pysyvän komitean seitsemännessätoista kokouksessa päätettyjen muutosten hyväksymisestä yhteisön puolesta (EYVL L 358, 31.12.1998, s. 114)

Viimeisin päivitys: 15.05.2020