Julkisten yritysten selkeä kirjanpito

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission direktiivi 2006/111/EY – julkisten yritysten selkeä kirjanpito

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sen tarkoituksena on taata taloudellisten suhteiden avoimuus Euroopan unionin (EU) maiden ja julkisten yritysten välillä, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen kilpailu yksityisten yritysten kanssa ja niiden syrjimättömyys.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Komission direktiivi 2006/111/EY on kodifioitu toisinto alkuperäisestä säädöksestä (direktiivi 80/723/ETY) ja sen peräkkäisistä muutoksista. Sitä on sovellettu 20. joulukuuta 2006 alkaen. EU-maiden oli saatettava alkuperäinen direktiivi 80/723/ETY osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1981 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

tappioiden kattaminen: kirjanpidon termi, joka tarkoittaa, että kun tappio kirjataan, sitä verrataan kannattavaan erään sen vaikutuksen kumoamiseksi.

ASIAKIRJA

Komission direktiivi 2006/111/EY, annettu 16 päivänä marraskuuta 2006, jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta sekä tiettyjen yritysten taloudellisen toiminnan avoimuudesta (Kodifioitu toisinto) (EUVL L 318, 17.11.2006, s. 17–25)

Viimeisin päivitys: 14.11.2016