Yritysten julkiset ostotarjoukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2004/25/EY julkisista ostotarjouksista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä määritetään toimenpiteet, joilla voidaan sovittaa yhteen EU-maiden lakeja, asetuksia, hallinnollisia määräyksiä, menettelyohjeita ja muita järjestelyjä, jotka koskevat julkisia ostotarjouksia*.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 20. toukokuuta 2004 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 20. toukokuuta 2006 mennessä.

* KESKEISET TERMIT

Julkinen ostotarjous: julkinen tarjous hankkia kaikki tai osa yrityksen arvopapereista.

Arvopaperit: siirtokelpoiset osuudet, jotka antavat omistajalle äänioikeuden yrityksessä.

Kohdeyhtiö: tarjouksen kohteena oleva yhtiö.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, julkisista ostotarjouksista (EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12–23)

Direktiiviin 2004/25/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 16.11.2016