EU:n talouspoliittinen komitea

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätös 2000/604/EY – talouspoliittisen komitean kokoonpano ja perussääntö

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Komitean työ

Kokoonpano ja toiminta

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 12. lokakuuta 2000 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2000/604/EY, tehty 29 päivänä syyskuuta 2000, talouspoliittisen komitean kokoonpanosta ja perussäännöstä (EYVL L 257, 11.10.2000, s. 28–31)

Päätökseen 2000/604/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 11.04.2017