Julkisen hallinnon valmistelutoimet

Tämän Euroopan komission valmisteluasiakirjan tavoitteena on esittää vertailukelpoiset tiedot kansallisten valmistelutoimien edistymisestä eri maissa.

ASIAKIRJA

Komission valmisteluasiakirja, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, julkishallinnon valmistelemisesta euron käyttöönottoon [SEC(97) 2384 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Eurooppa-neuvoston Madridin kokouksessa hyväksytyssä suunnitelmassa todetaan euron käyttöönottoon liittyvien kansallisia julkishallintoja koskevien yksityiskohtaisten toimintasääntöjen osalta, että

"Euron käytön yleistäminen julkisen sektorin rahaliikenteessä kaikissa kolmanteen vaiheeseen osallistuvissa valtioissa tapahtuu viimeistään silloin, kun eurosetelit ja -kolikot on täysin otettu käyttöön. Aikataulu asetetaan yhteisön lainsäädännössä, jossa voidaan antaa yksittäisille jäsenvaltioille jonkin verran toimintavapautta."

Koska jäsenvaltioiden perustuslaeissa ja oikeusjärjestelmissä on monia huomattavia rakenteellisia eroja, komissio ei ole antanut ehdotusta julkishallinnon valmistelemista euron käyttöönottoon koskevien sääntöjen yhdenmukaistamiseksi lukuun ottamatta kahta asetusta, jotka muodostavat euron käytön oikeudellisen perustan.

Kyseisten asetusten mukaan julkishallinnot voivat tarjota yksityisille talouden toimijoille mahdollisuuden käyttää euroyksikköä kaikessa taloudellisessa asioinnissaan valtion kanssa. Niissä maissa, joissa tätä mahdollisuutta tarjotaan, on yleensä säädetty, että siirtymäajalla euron käyttöön ottanut yritys ei voi enää palata käyttämään kansallista valuuttayksikköä.

Euron käyttöönottoon on valmistauduttu seuraavasti:

Asiakirja sisältää myös tietopaketin kunkin maan julkishallinnon valmistelutyön edistymisestä.

Viimeisin päivitys 23.06.2006