Eurooppa-neuvoston päätöslauselma talouspolitiikan yhteensovittamisesta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Eurooppa-neuvoston päätöslauselma talouspolitiikan yhteensovittamisesta talous- ja rahaliitossa

PÄÄTÖSLAUSELMAN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

ASIAKIRJA

Eurooppa-neuvoston päätöslauselma, annettu 13 päivänä joulukuuta 1997, jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittamisesta talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa sekä EY:n perustamissopimuksen 109 ja 109 b artiklasta (EYVL C 35, 2.2.1998, s. 1–4)

Viimeisin päivitys: 21.02.2017(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).