Kofeiini ja kiniini (vuoteen 2014)

Euroopan unioni (EU) on lisännyt velvollisuuksia tiedottaa kuluttajille juomista, jotka sisältävät runsaasti kofeiinia. Elintarvikkeen valmistuksessa aromiaineena käytetty kiniini ja kofeiini on lisäksi merkittävä ainesosien luetteloon erityisnimitystä käyttäen.

SÄÄDÖS

Komission direktiivi 2002/67/EY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2002, kiniiniä sisältävien elintarvikkeiden ja kofeiinia sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä.

TIIVISTELMÄ

Tämän direktiivin ansiosta kuluttajat voivat saada selkeämpää ja tarkempaa tietoa elintarvikkeen sisältämästä kiniinistä tai kofeiinista.

Runsaasti kofeiinia sisältävät juomat

Jos juoma sisältää kofeiinia yli 150 milligrammaa litraa kohti, sen pakkausmerkinnässä on oltava maininta "Korkea kofeiinipitoisuus", ja maininnan jälkeen on ilmoitettava kofeiinipitoisuus milligrammoina 100:aa millilitraa kohti. Tämä maininta on merkittävä samaan tekstikenttään kuin juoman nimi.

Näitä säännöksiä sovelletaan sellaisinaan nautittaviin juomiin sekä juomiin, jotka valmistetaan nautittaviksi tiivistetystä tai kuivatusta tuotteesta. Säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta kahvi- tai teepohjaisiin eikä kahvi- tai teeuutteesta valmistettuihin juomiin, joiden myyntinimikkeeseen sisältyy sana "kahvi" tai "tee".

Elintarvikkeen aromiaineena käytetty kofeiini tai kiniini

Elintarvikkeen valmistuksessa aromiaineena käytetty kiniini ja kofeiini on merkittävä ainesosien luetteloon erityisnimitystä käyttäen välittömästi sanan "aromiaine" jälkeen.

Taustaa

Direktiivi 2002/67/EY korvataan elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetulla asetuksella (EU) N:o 1169/2011 13. päivästä joulukuuta 2014.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Direktiivi 2002/67/EY

8.8.2002

30.6.2003

EYVL L 191, 19.7.2002

Viimeisin päivitys 07.02.2012