Elintarviketurvallisuus — pakkausten turvallisuus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1935/2004 — elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 3. joulukuuta 2004.

TAUSTAA

Ks. kemiallinen elintarviketurvallisuus Euroopan komission verkkosivustolla.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4–17)

Asetukseen (EU) N:o 1935/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 03.02.2016