Euroopan unionin neuvoston työjärjestys

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2009/937/EU neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä

TYÖJÄRJESTYKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Neuvosto on EU:n elin, jossa EU-maiden edustajat kokoontuvat. Kutakin maata edustaa yksi ministeritason edustaja, joka voi tehdä kyseisen maan hallitusta sitovia päätöksiä. Neuvosto toimii Euroopan parlamentin kanssa lainsäätäjänä. Se antaa säädöksiä noudattaen joko tavallista tai erityistä lainsäätämisjärjestystä. Neuvosto ja Euroopan parlamentti käyttävät yhdessä budjettivaltaa. Lisäksi neuvostolla on poliittisia tehtäviä ja koordinointitehtäviä.

Neuvoston kokoonpanot

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

Pysyvien edustajien komitea (Coreper), muut komiteat ja työryhmät

Neuvoston toiminta

Määräenemmistöllä tehtävät ratkaisut

Marraskuun 1. päivänä 2014 otettiin käyttöön uusi määräenemmistöpäätöksiä koskeva äänestysmenettely, ”kaksinkertainen enemmistö”.

Neuvoston säädösten avoimuus ja julkaiseminen

MISTÄ ALKAEN TYÖJÄRJESTYSTÄ SOVELLETAAN?

Työjärjestystä on sovellettu 1. joulukuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2009/937/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 325, 11.12.2009, s. 35–61)

Päätökseen 2009/937/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös (EU) 2020/430, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2020, tilapäisestä poikkeamisesta neuvoston työjärjestyksestä COVID-19-pandemian unionissa aiheuttamien matkustusvaikeuksien vuoksi (EUVL L 881, 24.3.2020, s. 1–2)

Viimeisin päivitys: 19.06.2020