EU:n lainsäädännön rikkominen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 258, 259 ja 260 artikla

SEUT-SOPIMUKSEN 258, 259 JA 260 ARTIKLAN TARKOITUS

Niissä vahvistetaan toimet, jotka on toteutettava, jos Euroopan komissio tai EU-maan hallitus katsoo, ettei tietty EU-maa ole noudattanut sille EU:n lainsäädännön mukaan kuuluvia velvollisuuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n velvoitteiden noudattamatta jättäminen voi johtua

Rikkomusmenettely

Oikeudenkäynnit Euroopan unionin tuomioistuimessa

Menettely toimii seuraavasti:

ASIAKIRJA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – kuudes osa – Toimielinjärjestelmää ja varainhoitoa koskevat määräykset – I osasto – Institutionaaliset määräykset – 1 luku – Toimielimet – 5 jakso – Euroopan unionin tuomioistuin – 258, 259 ja 260 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 160–161)

Viimeisin päivitys: 12.07.2016