Yksipuoliset säädökset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 288 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 289 artikla

EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN (SEUT) 288 JA 289 ARTIKLAN TARKOITUS

Näissä artikloissa kuvataan Euroopan unionin tärkeimmät yksipuoliset säädökset (288 artikla) ja erityisesti lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset (299 artikla).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Mitä ovat yksipuoliset säädökset?

Mitä erilaisia yksipuolisia säädöksiä on olemassa?

Yksipuolisten säädösten oikeudellinen asema

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kuudes osa – Toimielinjärjestelmää ja varainhoitoa koskevat määräykset – Institutionaaliset määräykset – 2 luku – Unionin säädökset, hyväksymismenettelyt ja muita määräyksiä – 1 jakso – Unionin säädökset – 288 artikla (aiempi EY-sopimuksen 249 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 171–172)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kuudes osa – Toimielinjärjestelmää ja varainhoitoa koskevat määräykset – Institutionaaliset määräykset – 2 luku – Unionin säädökset, hyväksymismenettelyt ja muita määräyksiä – 1 jakso – Unionin säädökset – 289 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 172)

Viimeisin päivitys: 21.03.2018