Rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Yhdysvaltojen kanssa tehty sopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Sopimus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä

Päätös 2009/820/YUTP rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja keskinäistä oikeusapua koskevien sopimusten tekemisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Päätös 2003/516/EY keskinäistä oikeusapua ja rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista EU:n ja Yhdysvaltojen välillä koskevien sopimusten allekirjoittamisesta

SOPIMUKSEN JA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Sopimuksessa vahvistetaan ehdot, jotka koskevat rikoksentekijöiden luovuttamista EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Sopimuksen tavoitteena on parantaa yhteistyötä sovellettavien luovuttamista sääntelevien suhteiden puitteissa.

Päätöksellä tehdään EU:n puolesta rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva sopimus Yhdysvaltojen kanssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Sopimus täydentää EU-maiden ja Yhdysvaltojen välisiä kahdenvälisiä luovuttamissopimuksia ja tehostaa yhteistyötä sovellettavien luovuttamista sääntelevien suhteiden yhteydessä.

Luovuttamiskelpoiset rikokset

Rikokset, joista voidaan luovuttaa, ovat

Jos pyynnön vastaanottanut maa suostuu luovutukseen luovuttamiskelpoisen rikoksen osalta, sen on suostuttava luovutukseen myös muiden pyyntöön sisältyvien rikosten osalta, joista voi seurata enintään vuosi vankeutta, olettaen, että muut luovuttamiselle asetetut vaatimukset täyttyvät.

Luovutuspyynnöt

Luovutusmenettelyt

VOIMAANTULO

Sopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2010.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Sopimus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 27–33)

Neuvoston päätös 2009/820/YUTP, tehty 23 päivänä lokakuuta 2009, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen ja keskinäistä oikeusapua koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 291, 7.11.2009, s. 40–41)

Neuvoston päätös 2003/516/EY, tehty 6 päivänä kesäkuuta 2003, keskinäistä oikeusapua ja rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä koskevien sopimusten allekirjoittamisesta (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 25–26)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2009/933/YUTP, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen alueellisen soveltamisalan laajentamisesta Euroopan unionin puolesta (EUVL L 325, 11.12.2009, s. 4–5)

Ilmoitus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen ja keskinäistä oikeusapua koskevan sopimuksen voimaantulopäivästä (EUVL L 323, 10.12.2009, s. 11)

Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä - Tiettyjen jäsenvaltioiden lausumat puitepäätöksen tekemisestä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1–20)

Päätökseen 2002/584/YOS tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 05.12.2019