Bensiinihöyryn talteenotto huoltoasemilla ilmanlaadun parantamiseksi

Huoltoasemilla tapahtuvan polttoainetäydennyksen yhteydessä syntyvät bensiinihöyrypäästöt ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Vuoden 2009 direktiivillä Euroopan unioni (EU) ryhtyy toimiin tällaisten höyryjen talteenottamiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/126/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla tapahtuvaa talteenottoa

TIIVISTELMÄ

Huoltoasemilla tapahtuvan polttoainetäydennyksen yhteydessä syntyvät bensiinihöyrypäästöt ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Vuoden 2009 direktiivillä Euroopan unioni (EU) ryhtyy toimiin tällaisten höyryjen talteenottamiseksi.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sillä taataan sellaisen haitallisen bensiinihöyryn talteenotto, jota muuten pääsisi ilmaan huoltoasemilla tapahtuvien moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksien yhteydessä. Useiden EU:n huoltoasemien bensiinipumput on varustettava bensiinihöyryn talteenottoa varten.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

TAUSTAA

Bensiini on haihtuvien orgaanisten yhdisteiden monimutkainen seos. Nämä yhdisteet haihtuvat helposti ilmaan, missä ne osaltaan aiheuttavat vakavia pilaantumisongelmia. Näihin kuuluvat myrkyllisen bentseenin liiallinen määrä ilmassa ja otsonin valokemiallinen muodostuminen. Otsoni on erilaisia hengitystiesairauksia, kuten astmaa, aiheuttava ilmansaaste. Otsoni on lisäksi kasvihuonekaasu.

Lisätietoja bensiinin varastointia ja jakelua käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/126/EY

31.10.2009

1.1.2012

EUVL L 285, 31.10.2009, s. 36-39.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2014/99/EU

12.11.2014

12.5.2016

EUVL L 304, 23.10.2014, s. 89-90

Viimeisin päivitys: 11.08.2015