Eurooppalainen koulutusyhteistyö (ET 2020)

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätelmät eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET 2020)

TIIVISTELMÄ

PÄÄTELMIEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kaudelle 2016–2020 vahvistetut kuusi painopistealaa ovat

TAUSTAA

EU:n perusoikeuskirjan 14 artiklan mukaan ”jokaisella on oikeus koulutukseen ja oikeus saada ammatillista koulutusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta”.

Lisätietoja on saatavana eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisia puitteita (ET 2020) käsittelevällä Euroopan komission verkkosivustolla.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätelmät, annettu 12 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET 2020) (EUVL C 119, 28.5.2009, s. 2–10)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston ja komission yhteinen vuoden 2012 raportti eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) täytäntöönpanosta – ”Koulutus älykkäässä, kestävässä ja osallistavassa Euroopassa” (EUVL C 70, 8.3.2012, s. 9–18)

Neuvoston ja komission yhteinen vuoden 2015 raportti eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) täytäntöönpanosta – Eurooppalaisen koulutusyhteistyön uudet painopisteet (EUVL C 417, 15.12.2015, s. 25–35)

Viimeisin päivitys: 29.02.2016