COREU (CORespondance EUropéenne)

COREU on 27 EU:n jäsenvaltion, neuvoston, Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja Euroopan komission välinen viestintäverkko.

Tuottamalla säännöllisesti tietoa se edistää yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä asioissa ja helpottaa näiden politiikkojen soveltamista.

COREU antaa EU:lle mahdollisuuden reagoida nopeasti hätätilanteissa esimerkiksi hyväksymällä EU:n kannan yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (YUTP) liittyvissä asioissa hiljaisen hyväksynnän menettelyllä erittäin lyhyellä varoitusajalla neuvoston työjärjestyksen 12 artiklan mukaisesti.

KS. MYÖS