Rajat ylittävät euromääräiset maksut

Yhtenäisen euromaksualueen tarkoituksena on taata, että sähköisten maksujen suorittaminen koko euroalueella on yhtä helppoa kuin käteismaksujen suorittaminen ja että euromääräistä sähköistä maksua suoritettaessa toisessa EU-maassa ei peritä lisämaksuja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 924/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, rajatylittävistä maksuista yhteisössä ja asetuksen (EY) N:o 2560/2001 kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Yhtenäisen euromaksualueen tarkoituksena on taata, että sähköisten maksujen suorittaminen koko euroalueella on yhtä helppoa kuin käteismaksujen suorittaminen ja että euromääräistä sähköistä maksua suoritettaessa toisessa EU-maassa ei peritä lisämaksuja.

ASETUKSEN TARKOITUS

Säännöissä vaaditaan pankkeja veloittamaan samansuuruiset palvelumaksut sähköisistä rajatylittävistä euromääräisistä maksutapahtumista kahden eurooppalaisen maan välillä kuin saman eurooppalaisen maan sisällä suoritetuista euromääräisistä sähköisistä maksutapahtumista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Rajatylittäviin sähköisiin maksutapahtumiin kuuluvat tilisiirrot, suoraveloitukset, käteisautomaattinostot, pankki- ja luottokorttimaksut sekä käteissiirrot.

Maksut on suoritettava euromääräisinä tai sellaisten EU-maiden kansallisena valuuttana, jotka haluavat soveltaa asetusta. Niinpä esimerkiksi Ruotsin pyynnöstä samansuuruisten palvelumaksujen periaatetta sovelletaan Ruotsin kruunuina suoritettuihin maksuihin.

Käytännössä pankkien on annettava asiakkailleen kansainvälinen tilinumero (IBAN), jota on käytettävä rajatylittäviä sähköisiä maksutapahtumia suorittaessa. Pankkien on myös annettava asiakkaille pankkitunnus (BIC). Nämä siirrot eivät siis maksa enempää kuin saman maan sisällä tehdyt siirrot.

Velvoitteiden täyttäminen

Jos pankki ei noudata palvelumaksuja koskevia sääntöjä, sen asiakkaat tai muut, joita asia koskee, voivat tehdä asiasta kantelun kansalliselle viranomaiselle.

Pankkien ja asiakkaiden välisten riitojen ratkaisemisen takaamiseksi EU-maiden on otettava käyttöön tehokkaat tuomioistuimen ulkopuoliset kantelu- ja muutoksenhakumenettelyt. Rikkomusten sattuessa voidaan määrätä seuraamuksia.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta alettiin soveltaa 1. marraskuuta 2009.

KESKEISET TERMIT

*Vastaavat maksut: maksut, joilla on samanlaisia ominaisuuksia, kuten sama summa, sama maksukanava - esim. käteisautomaatti, verkkomaksu - tai sama maksuväline (kortit, sekit, suoraveloitukset tai tilisiirrot).

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 924/2009

1.11.2009

-

EUVL L 266, 9.10.2009, s. 11-18.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 260/2012

31.3.2012

-

EUVL L 94, 30.3.2012, s. 22-37.

Asetus (EU) N:o 248/2014

21.3.2014

-

EUVL L 84, 20.3.2014, s. 1-3

Viimeisin päivitys 19.06.2015