Elinikäinen oppiminen: eurooppalaiset tutkinnot

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Suositus eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi

TIIVISTELMÄ

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Suosituksella luodaan yhteinen järjestelmä, eurooppalainen tutkintojen viitekehys, joka auttaa EU-maita ja niiden koulutuslaitoksia, työnantajia ja kansalaisia vertailemaan tutkintoja EU:n koulutusjärjestelmien välillä. Työkalulla on keskeinen merkitys eurooppalaisten työmarkkinoiden kehittämisessä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

TAUSTAA

Vuoden 1999 Bolognan julistus edisti koulutukseen liittyvää liikkuvuutta ja avoimuutta EU:ssa. Samalla Bolognan prosessi on tuonut EU:ta lähemmäksi vertailukelpoista, yhdenmukaista ja johdonmukaista korkeakoulutusjärjestelmää, joka on lisännyt vastaavien toimien tarvetta ammatillisen koulutuksen alalla.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008 eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi (EUVL C 111, 6.5.2008, s. 1–7)

Viimeisin päivitys: 12.01.2016