Bolognan prosessi: eurooppalaisen korkeakoulutusalueen perustaminen

Bolognan prosessin, joka käynnistettiin vuonna 1999 Bolognan julistuksella ja jota arvioidaan joka kolmas vuosi ministerikokouksessa, tavoitteena on esitellä vertailukelpoisempi, yhteensopivampi ja yhtenäisempi eurooppalainen korkeakoulujärjestelmä.

SÄÄDÖS

Bolognan julistus, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1999 - Euroopan opetusministereiden yhteinen julistus (Ei julkaistu EUVL:ssä).

TIIVISTELMÄ

Bolognan prosessin, joka käynnistettiin vuonna 1999 Bolognan julistuksella ja jota arvioidaan joka kolmas vuosi ministerikokouksessa, tavoitteena on esitellä vertailukelpoisempi, yhteensopivampi ja yhtenäisempi eurooppalainen korkeakoulujärjestelmä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

TAUSTAA

Euroopan kulttuuriyleissopimukseen osallistuvat maat voivat osallistua eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen, mikäli ne ilmaisevat aikomuksensa toteuttaa Bolognan prosessin tavoitteet omassa korkeakoulujärjestelmässään. Niiden olisi esitettävä tietoa myös siitä, miten periaatteet ja tavoitteet aiotaan panna täytäntöön.

Bolognan prosessi on yhdenmukainen EU:n koulutus 2020 -työohjelman ja kasvua ja työllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden kanssa.

Lisätietoja on saatavana EHEA-verkkosivustolta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Eurooppalainen korkeakoulutusalue vuonna 2015: Bolognan prosessin täytäntöönpanokertomus

Neuvoston päätelmät eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen globaalista ulottuvuudesta (EUVL C 28, 31.1.2014, s. 2-5).

Viimeisin päivitys: 23.07.2015