Eurydice-verkosto – tietoa eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä ja koulutuspolitiikoista

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden opetusministerien päätöslauselma Euroopan koulutusalan Eurydice-tietoverkosta

PÄÄTÖSLAUSELMAN TARKOITUS

Päätöslauselmalla pyritään vahvistamaan ja kehittämään Eurydice-verkostoa, joka tarjoaa tietoa kansallisista ja eurooppalaisista koulutusalan rakenteista, järjestelmistä ja muutoksista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

TAUSTAA

Lisätietoa Eurydice-verkostosta:

ASIAKIRJA

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden opetusministerien päätöslauselma, annettu 6 päivänä joulukuuta 1990, Euroopan koulutusalan Eurydice-tietoverkosta (EYVL C 329, 31.12.1990, s. 23–24)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlmentin ja neuvoston asetus (EU)N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50–73)

Viimeisin päivitys: 11.07.2016