Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75 – Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionissa (EU) noin 75 miljoonalla henkilöllä on alhainen koulutustaso tai ei lainkaan koulutusta, ja he ovat kolme kertaa todennäköisemmin vaarassa joutua työttömäksi kuin korkeammin koulutetut.

Heidän taitojensa kehittämiseksi ja työpaikkojen löytämiseksi EU on luonut erityisen keskuksen, jonka tarkoituksena on tukea EU:n ammattikoulutusta ja koulutuskäytäntöjä ja auttaa EU-maita niiden täytäntöönpanossa.

CEDEFOPIN TARKOITUS

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) tarkoitus on tukea Euroopan komissiota ammatillisen koulutuksen edistämisessä sekä yhteisen ammattikoulutuspolitiikan kehittämisessä ja toteuttamisessa tieteellisten ja teknisten toimien kautta.

Cedefop tekee läheistä yhteistyötä Euroopan komission, EU-maiden, työnantajien ja ammattiliittojen sekä ammatilliseen koulutukseen liittyvien tutkijoiden ja toimijoiden kanssa. Se tarjoaa näille tahoille ajantasaista tietoa ammatillisen koulutuksen kehityksestä sekä poliittisista toimintamahdollisuuksista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Keskuksen pääasialliset tehtävät ovat

Työ

Neljä tärkeintä osa-aluetta:

Verkostot

Cedefop toimii kahden pääasiallisen verkoston kanssa:

TAUSTAA

Cedefop on yksi EU:n hajautetuista virastoista. Virasto perustettiin vuonna 1975, ja se muutti Berliinistä Thessalonikiin vuonna 1995.

Vuonna 2015 keskus juhli 40:ttä toimintavuotta Euroopan ammatillisen koulutuksen parissa ja 20:ttä vuotta Kreikassa.

Lisätietoja:

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75, annettu 10 päivänä helmikuuta 1975, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 337/75

16.2.1975

-

EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1-4

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 1946/93

26.7.1993

-

EYVL L 181, 23.7.1993, s. 11-12

Asetus (EY) N:o 1131/94

1.9.1994

-

EYVL L 127, 19.5.1994, s. 1

Asetus (EY) N:o 251/95

1.3.1995

-

EYVL L 30, 9.2.1995, s. 1-2

Asetus (EY) N:o 354/95

1.1.1995

-

EYVL L 41, 23.2.1995, s. 1

Asetus (EY) N:o 1655/2003

1.10.2003

-

EUVL L 245, 29.9.2003, s. 41-43

Asetus (EY) N:o 2051/2004

21.12.2004

-

EUVL L 355, 1.12.2004, s. 1-3

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta tehdystä ulkopuolisesta arvioinnista (COM(2008) 356 final 13.6.2008)

Viimeisin päivitys: 30.09.2015