Kansainväliset sopimukset ja Euroopan unionin ulkoinen toimivalta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 3 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 4 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 216 artikla

ARTIKLOJEN TARKOITUS

Artikloissa määritetään EU:n oikeudelliset valtuudet neuvotella ja tehdä kansainvälisiä sopimuksia sekä EU:n yksinomainen tai jaettu toimivalta tehdä tällaisia sopimuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kansainväliset sopimukset (yleissopimukset, sopimukset)

EU:n ulkoinen toimivalta

Yksinomainen toimivalta ja jaettu toimivalta

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Ensimmäinen osa – Periaatteet – I osasto – Unionin toimivallan jaottelu ja toimivallan alat – 3 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 51)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Ensimmäinen osa – Periaatteet – I osasto – Unionin toimivallan jaottelu ja toimivallan alat – 4 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 51–52)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Viides osa – Unionin ulkoinen toiminta – II osasto – Yhteinen kauppapolitiikka – 207 artikla (aiempi EY-sopimuksen 133 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 140 ja 141)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Viides osa – Unionin ulkoinen toiminta – V osasto – Kansainväliset sopimukset – 216 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 144)

Viimeisin päivitys: 08.04.2020