Union ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 18 artikla

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 36 artikla

UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEAN EDUSTAJAN TEHTÄVÄT

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja (korkea edustaja) on vastuussa EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) yhteensovittamisesta ja toteuttamisesta. Korkea edustaja on samaan aikaan yksi Euroopan komission varapuheenjohtajista ja siten huolehtii EU:n kaiken ulkoisen toiminnan johdonmukaisuudesta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Nimittäminen

Vastuut

Euroopan ulkosuhdehallinto

TAUSTAA

Korkean edustajan asema perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 18 artiklaan ja 27 artiklaan. Toimi perustettiin vuoden 1999 Amsterdamin sopimuksella, joskin siihen liittyvät ulkopoliittiset vastuut jaettiin ulkosuhteista vastaavan Euroopan komission jäsenen kanssa. Vuoden 2009 Lissabonin sopimuksella korkean edustajan vastuualueita laajennettiin ja toimenhaltijasta tehtiin komission varapuheenjohtaja, jotta korkea edustaja pystyisi paremmin edustamaan EU:ta sen ulkopoliittisissa tavoitteissa.

ASIAKIRJAT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – III osasto – Määräykset toimielimistä – 18 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 26–27)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – V osasto – Yleiset määräykset unionin ulkoisesta toiminnasta ja erityismääräykset yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta – 2 luku – Erityismääräykset yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta – 1 jakso – Yhteiset määräykset – 36 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 35–36)

Viimeisin päivitys: 09.01.2020