Euroopan atomienergiayhteisö – tietoturvallisuuden luokitukset ja toimenpiteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus N:o 3 Euroopan ydinenergiayhteisön perustamissopimuksen 24 artiklan soveltamisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Turvatoimenpiteet ja niiden soveltamisohjeet, joita antavat:

Euroopan komissio perustaa turvallisuusviraston, joka:

Turvallisuusvalvoja nimitetään jokaisessa EU:n toimielimessä, komiteassa tai yksikössä, jossa laaditaan ja säilytetään salaisia tietoja, ja se vastaa

Luokat, valtuutus ja turvaselvitys

Salaisia tietoja koskevat turvajärjestelyt

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 15. marraskuuta 1958 alkaen.

TAUSTAA

Ks. myös:

KESKEISET TERMIT

Hyödyllisyysmalli: rekisteröity oikeus, joka antaa sen haltijalle yksinoikeuden käyttää teknistä keksintöä vastineeksi keksinnön toiminnan julkistamisesta ja joka myönnetään vain rajoitetuksi ajanjaksoksi.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 3 Euroopan ydinenergiayhteisön perustamissopimuksen 24 artiklan soveltamisesta (EUVL 17, 6.10.1958, s 406–416)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen konsolidoitu toisinto – Toinen osasto – Määräykset ydinenergia-alan kehityksen edistämisestä – 2 luku: Tietojen levittäminen – 3 jakso: Turvamääräykset – 24 artikla (EUVL C 203, 7.6.2016, s. 15–16)

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen konsolidoitu toisinto – Toinen osasto – Määräykset ydinenergia-alan kehityksen edistämisestä – 2 luku: Tietojen levittäminen – 3 jakso: Turvamääräykset – 25 artikla (EUVL C 203, 7.6.2016, s. 16–17)

Viimeisin päivitys: 15.05.2020