Maantieteellisten merkintöjen suoja – Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirja

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirja

Päätös (EU) 2019/1754 – Euroopan unionin liittyminen alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

Asetus (EU) 2019/1753 unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

ASIAKIRJAN, PÄÄTÖKSEN JA ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lissabonin sopimus

Geneven asiakirja

Päätös (EU) 2019/1754

EU:n säännöt

Asetuksessa esitetään Geneven asiakirjan mukaisia EU:n oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat säännöt. Asetuksen mukaan

Asetuksessa käsitellään erityisesti myös

MISTÄ ALKAEN ASIAKIRJAA, PÄÄTÖSTÄ JA ASETUSTA SOVELLETAAN?

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Maantieteelliset merkinnät: tietyltä maantieteelliseltä alueelta peräisin olevat tuotteet, joiden tietty laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy maantieteelliseen alkuperään.
Alkuperänimitykset: maantieteellisiä nimiä, joilla ilmaistaan tuotteen alkuperä sekä paikkaan liittyviä erityisiä ja tunnettuja laatuominaisuuksia.

ASIAKIRJAT

Alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirja (EUVL L 271, 24.10.2019, s. 15–29)

Neuvoston päätös (EU) 2019/1754, annettu 7 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (EUVL L 271, 24.10.2019, s. 12–14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1753, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (EUVL L 271, 24.10.2019, s. 1–11)

Viimeisin päivitys: 18.05.2020