Audiovisuaalisia esityksiä koskeva Pekingin sopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2013/275/EU audiovisuaalisia esityksiä koskevan Pekingin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

Audiovisuaalisia esityksiä koskeva Pekingin sopimus

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä hyväksytään Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) audiovisuaalisia esityksiä koskevan Pekingin sopimuksen(Pekingin sopimus) allekirjoittaminen EU:n puolesta sillä varauksella, että sopimus saatetaan päätökseen.

Sopimuksessa uudistetaan laulajien, muusikoiden, tanssijoiden ja audiovisuaalisissa esityksissä elokuvissa ja televisiossa esiintyvien näyttelijöiden tekijänoikeuksien suojaa, ja sen alaisuuteen kuuluu myös muusikoiden DVD-muodossa tai muilla audiovisuaalisilla alustoilla julkaistut esitykset.

Sopimuksella haetaan myönteisiä vaikutuksia kaikille allekirjoittaneille sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa. Sopimuksen piiriin kuuluu taloudellinen kehitys, audiovisuaalisen alan esiintyjien aseman parantaminen ja kulttuurinen monimuotoisuus.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Sopimuksella taataan sekä esittäville että tallenteissa esiintyville taiteilijoille heidän taloudelliset oikeutensa sekä tietyt moraaliset oikeudet. Sopimuksella päivitetään kansainvälinen yleissopimus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta (1961) digitaaliselle aikakaudelle ja täydennetään WIPOn esitys- ja äänitesopimusta (WPPT).

Tallennetut esitykset

Sopimuksella annetaan esiintyville taiteilijoille taloudelliset oikeudet 4 tapauksessa, kun heidän esityksiään on tallennettu audiovisuaaliseen muotoon, kuten videotallenteeksi.

Esitykset

Tämän lisäksi sopimuksella annetaan esiintyjille taloudelliset oikeudet 3 tapauksessa tallentamattomien esitysten osalta:

Moraaliset oikeudet

Sopimuksella annetaan esiintyjälle oikeus tulla tunnustetuksi esiintyjäksi sekä oikeus vastustaa mitä tahansa tallenteelle tai yleisradioinnille tehtyä muuntelua, vääristelyä tai muuta muokkaamista, joka voisi olla vahingollista esiintyjän maineelle.

Oikeuksien siirto

Osapuolilla voi olla voimassaolevia lakeja, joissa säädetään, että kunhan esiintyjä on suostunut esityksen tallentamiseen, kaikki oikeudet siirtyvät tallenteen tuottajalle, ellei esiintyjän ja tuottajan välisessä sopimuksessa sovita toisin. Siitä riippumatta kansallisilla laeilla tai muilla sopimuksilla voidaan antaa esiintyjälle oikeus vastaanottaa rojalteja tai muita asianmukaisia maksuja tallenteiden käytöstä tämän sopimuksen mukaisesti.

Poikkeukset, valvonta ja oikeussuojakeinot

Sopimuksessa sallitaan varauksia ja poikkeuksia, kunhan ne noudattavat Bernin yleissopimusta kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta. Sopimusosapuolet voivat lisätä poikkeuksia ja varauksia, jotka ovat asianmukaisia digitaalisessa ympäristössä, kunhan sopimuksen ehtoja noudatetaan. Sopimus koskee sekä jo olemassa olevia että uusia tallenteita, mutta osapuolet voivat sopia, että sopimus ei suojaa olemassa olevia tallenteita toisista maista, missä tapauksessa kyseessä olevat maat voivat toimia vastavuoroisesti.

Sopimuksen osapuolten tulee käyttää oikeussuojakeinoja, jos tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitettu digitaalinen salaus kierretään tai tekijänoikeuksien valvontaan, johon kuuluu myös lisensointi ja rojaltit, liittyvää tietoa, esim. esiintyjätietoja poistetaan.

Osapuolten tulee käyttää täytäntöönpanomenettelyjä ja oikeussuojakeinoja estääkseen sopimusrikkomukset.

Sopimuksessa perustetaan sopimusosapuolten yleiskokous, jossa seurataan ja kehitetään sopimusta.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sopimus allekirjoitettiin 10. kesäkuuta 2013. Se astuu voimaan 3 kuukautta sen jälkeen, kun 30 kelpoista osapuolta on ratifioinut sopimuksen.

TAUSTAA

Ks. myös:

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2013/275/EU, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2013 audiovisuaalisia esityksiä koskevan Pekingin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (EUVL L 160, 12.6.2013, s. 1)

Audiovisuaalisia esityksiä koskeva Pekingin sopimus (ei julkaistu virallisessa lehdessä)

Viimeisin päivitys: 21.03.2019