EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnasta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

EU:n ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen sopimus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavista toimenpiteistä

Päätös (EU) 2017/1792 – vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskevan EU:n ja Yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

Päätös (EU) 2018/539 – vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskevan EU:n ja Yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen tekemisestä

SOPIMUKSEN JA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Sopimuksella

VOIMAANTULO

Sopimus tuli voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2018, vaikka sitä oli sovellettu väliaikaisesti jo 7 päivästä marraskuuta 2017 alkaen.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Jälleenvakuuttaja: yritys, joka tarjoaa taloudellista suojaa vakuutusyhtiöille.
Vakuudet: varat, kuten käteisvarat ja remburssit.

ASIAKIRJAT

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälinen sopimus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavista toimenpiteistä (EUVL L 258, 6.10.2017, s. 4–21)

Neuvoston päätös (EU) 2017/1792, annettu 29 päivänä toukokuuta 2017, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 258, 6.10.2017, s. 1–2)

Päätökseen (EU) 2017/1792 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Neuvoston päätös (EU) 2018/539, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2018, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen tekemisestä (EUVL L 90, 6.4.2018, s. 36–37)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ilmoitus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen voimaantulosta (EUVL L 91, 9.4.2018, s. 1)

Ilmoitus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 288, 7.11.2017, s. 1)

Viimeisin päivitys: 28.09.2020