Ei-luvallinen muuntogeeninen riisi Kiinasta peräisin olevissa riisituotteissa – kiireelliset toimenpiteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Täytäntöönpanopäätös 2011/884/EU – kiireelliset toimenpiteet, jotka koskevat ei-luvallista muuntogeenistä riisiä Kiinasta peräisin olevissa riisituotteissa

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ennakkoilmoitus

Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden on

Tuontiehdot

Virallinen valvonta

Raportit

Jokaisen EU-maan on lähetettävä Euroopan komissiolle kolmen kuukauden välein raportti kaikkien edeltävien kolmen kuukauden aikana suoritettujen analyyttisten testien tuloksista. Raportin on sisällettävä seuraavat tiedot:

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 12. tammikuuta 2012 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission täytäntöönpanopäätös 2011/884/EU, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, kiireellisistä toimenpiteistä, jotka koskevat ei-luvallista muuntogeenistä riisiä Kiinasta peräisin olevissa riisituotteissa, ja päätöksen 2008/289/EY kumoamisesta (EUVL L 343, 23.12.2011, s. 140–148)

Päätökseen 2011/884/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/287/EU, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2013, kiireellisistä toimenpiteistä, jotka koskevat ei-luvallista muuntogeenistä riisiä Kiinasta peräisin olevissa riisituotteissa, annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/884/EU muuttamisesta (EUVL L 162, 14.6.2013, s. 10–14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1–23)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 18.12.2017