Eurostat – EU:n tilastotoimisto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission päätös 2012/504/EU, jossa määritellään Eurostatin asema

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä selkiytetään Eurostatin asema ja vastuualueet tilastojen kehittämisen, tuottamisen ja jakelun osalta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 8. lokakuuta 2012 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission päätös 2010/504/EU, annettu 17 päivänä syyskuuta 2012, Eurostatista (EUVL L 251, 18.9.2012, s. 49–52)

Viimeisin päivitys: 13.11.2017