Amsterdamin sopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Amsterdamin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen muuttamisesta

SOPIMUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Sopimus asettaa EU:lle seuraavat tavoitteet:

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP)

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa

Tiiviimpi yhteistyö

EU:n jäsenvaltioiden hallitukset voivat halutessaan tehdä tiiviimpää yhteistyötä tietyillä politiikan aloilla edellyttäen, että

Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä muu henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä politiikka

Työllisyys

Toimielinuudistus

Seuraamukset

EU:n hallitukset voivat pidättää jäsenvaltiolta perussopimuksen nojalla sille kuuluvia oikeuksia, mukaan lukien oikeus äänestää lakiehdotuksista, jos katsotaan, että jäsenvaltio ”rikkoo vakavasti ja jatkuvasti” EU:n perusperiaatteita.

Yksinkertaistaminen

Sopimuksella yksinkertaistetaan useita EU:n perussopimuksia. Yli 50 artiklaan tehdään muutoksia tai niitä poistetaan vanhentuneina, ja loput numeroidaan uudelleen luettavuuden parantamiseksi.

MISTÄ ALKAEN SOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Sopimus allekirjoitettiin 2. lokakuuta 1997, ja se tuli voimaan 1. toukokuuta 1999.

ASIAKIRJA

Amsterdamin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta (EYVL C 340, 10.11.1997, s. 1–144)

Viimeisin päivitys: 04.04.2018(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).