Avaruusesineiden valvonnan ja seurannan tukea koskeva EU-ohjelma

Päätös N:o 541/2014/EU - avaruusesineiden valvonnan ja seurannan tukikehys

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 541/2014/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, avaruusesineiden valvonnan ja seurannan tukikehyksen perustamisesta

TIIVISTELMÄ

Satelliitit ovat monien talouden sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta oleellisten sovellusten ja palveluiden perusta. Ne ovat kuitenkin vaarassa törmätä avaruusromuun*, josta on tullut vakavin uhka avaruustoiminnoille.

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä luodaan puitteet avaruusesineiden valvonnan ja seurannan tukikehykselle, jolla pyritään suojelemaan satelliitteja avaruusromulta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Mitä avaruusesineiden valvonta ja seuranta (SST) tarkoittaa?

SST tunnistaa ja valvoo satelliitteja ja avaruusromua pääasiassa maahan sijoitettavien ilmaisimien, kuten teleskooppien ja tutkien, avulla. Tällä hetkellä Euroopan tasolla ei ole olemassa SST-resursseja, vaan satelliitti- ja laukaisuoperaattorit ovat riippuvaisia Yhdysvaltain törmäysriskihälytyksiä koskevista tiedoista.

Tavoitteet

SST-kehyksen päätavoitteena on tukea eurooppalaisen SST-palvelun kehittämistä. Palvelu perustuisi verkostoon, joka rakennettaisiin EU-maissa olemassa olevien SST-ilmaisimien varaan. Verkostoa voitaisiin tukea Yhdysvaltain teknologialla ja tiedoilla.

Kehyksellä on seuraavat erityistavoitteet:

arvioida ja vähentää satelliittien ja avaruusromun törmäysriskejä kiertoradalla ja seurata liikkeitä, kun mahdollinen riski on havaittu, jotta törmäyksen estämiseksi voidaan suunnitella ja toteuttaa toimia

vähentää eurooppalaisten avaruusalusten laukaisuun liittyviä riskejä

seurata avaruusalusten tai avaruusromun valvomatonta paluuta maan ilmakehään ja tuottaa tarkempia ja tehokkaampia varhaisia varoituksia tavoitteena vähentää mahdollisia riskejä

pyrkiä ehkäisemään avaruusromun lisääntymistä.

Ketkä voivat käyttää palveluja?

SST-palvelujen pitäisi olla julkisten, kaupallisten, siviili- ja sotilastoimijoiden sekä viranomaisten käytettävissä.

Edistys

Komissio laatii täytäntöönpanokertomuksen päätöksessä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta heinäkuuhun 2018 mennessä.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

* Avaruusromu: erilaiset ihmisen tekemät esineet, kuten vanhat satelliitit ja rakettien osat, jotka liikkuvat maata kiertävällä radalla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 541/2014/EU

16.6.2014

-

EUVL L 158, 27.5.2014, s. 227-234

Viimeisin päivitys: 28.09.2015