Sisämarkkinoita koskeva avoimuusdirektiivi

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2015/1535 – teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettava menettely

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi (EU) 2015/1535 kumosi ja korvasi direktiivin 98/34/EY, 7. lokakuuta 2015 lähtien.

TAUSTAA

2015/1535-menettelyn tavoite

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1–15)

Viimeisin päivitys: 27.01.2016