EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Kumppanuus- ja yhteistyösopimus EU:n, sen jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation kesken

SOPIMUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Periaatteet

Demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on olennainen osa kumppanuutta.

Tavoitteet

Sopimuksen tärkeimpinä tavoitteina on

Soveltamisala

Sopimus kattaa muun muassa seuraavat alat:

Sopimus tehtiin aluksi kymmeneksi vuodeksi, ja sen voimassaoloa jatketaan vuodeksi kerrallaan.

Vuonna 2008 käynnistettiin neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta entistä kattavampien puitteiden luomiseksi EU:n ja Venäjän välisille suhteille. Neuvotteluissa edistyttiin merkittävästi, mutta ne keskeytettiin vuonna 2012.

MISTÄ ALKAEN SOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Se tuli voimaan 1. joulukuuta 1997.

TAUSTAA

Venäjän rooli Ukrainan konfliktissa ja Krimin niemimaan laiton liittäminen Venäjään ovat vaikuttaneet merkittävästi EU:n ja Venäjän suhteisiin. Monet sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat toimet on keskeytetty ja käyttöön on otettu pakotteita.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Kumppanuus- ja yhteistyösopimus kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kesken – Pöytäkirja 1 hiili- ja teräsalan yhteydenpitoryhmän perustamisesta – Pöytäkirja 2 hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta tulliasioissa – Päätösasiakirja – Kirjeenvaihdot – Allekirjoituspöytäkirja (EYVL L 327, 28.11.1997, s. 3–69)

Viimeisin päivitys: 10.10.2016