EU-maiden välisten oikeusalan videoneuvottelujen käytön edistäminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston suositukset – parhaat käytännöt oikeusalan rajatylittävissä videoneuvotteluissa

TIIVISTELMÄ

SUOSITUSTEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Videoneuvottelu tuo seuraavia etuja:

Mahdollisia parannuksia

Suosituksissa pannaan kuitenkin merkille, että videoneuvotteluja eri EU-maiden viranomaisten välillä voitaisiin parantaa monilla alueilla. Näitä ovat mm. seuraavat:

Suositukset

EU-maita kehotetaan ryhtymään muun muassa seuraaviin toimiin:

Sähköisen lainsäädännön työryhmää (sähköinen oikeus) pyydetään

Komission tulisi

TAUSTAA

Euroopan oikeusportaali

SÄÄDÖS

Neuvoston suositukset – ”Oikeusalan rajatylittävien videoneuvottelujen käytön ja parhaiden käytäntöjen jakamisen edistäminen jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla” (EUVL C 250, 31.7.2015, s. 1–5)

Viimeisin päivitys: 20.01.2016