Ilmastonmuutos – EU:n ratifioima Pariisin sopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös (EU) 2016/1841 ilmastonmuutosta koskevasta Pariisin sopimuksesta

Pariisin sopimus

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n tähänastiset ilmastotoimet

MISTÄ ALKAEN SOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Sopimus tuli voimaan 4. marraskuuta 2016, ja sitä sovelletaan vuodesta 2020.

TAUSTAA

Sopimuksella tehostetaan ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevia maailmanlaajuisia toimia pyrkimällä nykyisillä toimilla ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen ennen vuosisadan loppua.

Pariisissa joulukuussa 2015 sopimuksen hyväksyi 195 maata, ja se korvaa vuoden 1997 Kioton pöytäkirjan.

Lisätietoa

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös (EU) 2016/1841, annettu 5 päivänä lokakuuta 2016, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 282, 19.10.2016, s. 1–3)

Pariisin sopimus (EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4–18)

Viimeisin päivitys: 04.11.2016