Puhdasta energiaa liikenteen alalla: eurooppalainen vaihtoehtoisten polttoaineiden strategia

Euroopan liikennejärjestelmän toiminta on erittäin riippuvainen tuontiöljystä. Tämä on suuri kustannustaakka Euroopan taloudelle, herättää kysymyksiä toimitusvarmuudesta ja on pitkällä aikavälillä ekologisesti kestämätöntä. Riippuvuus on korvattava vaihtoehtoisilla polttoaineilla ja tarvittavalla infrastruktuurilla.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Puhdasta energiaa liikenteen alalla: eurooppalainen vaihtoehtoisten polttoaineiden strategia (COM(2013) 17 final, 24.1.2013).

TIIVISTELMÄ

Euroopan liikennejärjestelmän toiminta on erittäin riippuvainen tuontiöljystä. Tämä on suuri kustannustaakka Euroopan taloudelle, herättää kysymyksiä toimitusvarmuudesta ja on pitkällä aikavälillä ekologisesti kestämätöntä. Riippuvuus on korvattava vaihtoehtoisilla polttoaineilla ja tarvittavalla infrastruktuurilla.

TIEDONANNON TARKOITUS

Sen tarkoituksena on esitellä kokonaisvaltainen vaihtoehtoisten polttoaineiden strategia ja selittää, kuinka näitä polttoaineita voidaan käyttää kaikissa liikennemuodoissa. Strategia kattaa teknisen kehityksen, investoinnit uusien polttoaineiden käyttöönottamiseksi ja tavat välittää yleisölle tietoa niiden tuomista eduista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

TAUSTAA

Vuonna 2012 öljyn osuus oli 94 prosenttia liikenteessä käytetystä energiasta, mikä aiheutti EU:n kauppataseeseen noin 2,5 prosentin alijäämän suhteessa BKT:hen. Vaihtoehtoisilla polttoaineilla EU:n öljyntuonnin kustannuksia voitaisiin leikata vuosittain 4,2 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä ja 9,3 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoa on saatavana puhdasta energiaa liikenteen alalla käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

Viimeisin päivitys: 30.04.2015