Kilpailukykyisempää, kestävämpää ja turvallisempaa energiaa Euroopalle

Euroopan unioni (EU) on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80-95 prosenttia alle vuoden 1990 tason vuoteen 2050 mennessä. Vuoteen 2020 tähtäävät tavoitteet ovat selkeät. Nyt EU on asettamassa tavoitteita hiilestä irtautumiseksi seuraavalle kolmelle vuosikymmenelle, jotta sijoittajille, hallituksille ja kansalaisille voidaan tarjota varmuutta jatkuvuudesta.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 (KOM(2011) 885 lopullinen, 15.12.2011).

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80-95 prosenttia alle vuoden 1990 tason vuoteen 2050 mennessä. Vuoteen 2020 tähtäävät tavoitteet ovat selkeät. Nyt EU on asettamassa tavoitteita hiilestä irtautumiseksi seuraavalle kolmelle vuosikymmenelle, jotta sijoittajille, hallituksille ja kansalaisille voidaan tarjota varmuutta jatkuvuudesta.

TIEDONANNON TARKOITUS

Energia-alan etenemissuunnitelmassa tarkastellaan erilaisia skenaarioita vähähiilisen ja kilpailukykyisen talouden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä varmistaen samalla energian toimitusvarmuuden. Tiedonannossa osoitetaan, että hiilestä irtautumisen tavoitteisiin on mahdollista päästä minkä tahansa valitun skenaarion avulla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Uuden energiajärjestelmän luomiseksi etenemissuunnitelmassa tuodaan esiin seuraavat seikat:

TAUSTAA

Euroopan energiajärjestelmään on tehtävä muutoksia ilmaston, turvallisuuden ja talouden takia. Energiainvestointi vaatii aikaa tulosten tuottamiseksi. Jo tänään tehdyillä päätöksillä muovataan vuoden 2050 energiajärjestelmää, kun vanhenevaa infrastruktuuria aletaan vaihtaa uuteen ja uusia energiamuotoja kehitetään. Tässä muutoksessa julkiset ja yksityiset sijoittajat tarvitsevat selkeän käsityksen EU:n tulevaisuuden suunnasta.

Katso myös Euroopan komission energiastrategia ja energia-alan etenemissuunnitelma 2050 -verkkosivustot.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Energia 2020 Strategia kilpailukykyisen, kestävän ja varman energiansaannin turvaamiseksi KOM(2010) 639 lopullinen, 10.11.2010).

Viimeisin päivitys: 30.07.2015