Pitkäaikaistyöttömien integroituminen työmarkkinoille

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston suositus pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta työmarkkinoille

SUOSITUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Suositukset EU-maille

Työnhakijoita tulisi motivoida rekisteröitymään työvoimapalveluihin, jotta he saisivat paremmin tietoa tarjolla olevasta tuesta. Viimeistään työttömyyden kestettyä 18 kuukautta työnhakijoille tulisi tarjota työllistymissopimus, johon sisältyy:

Työllistymissopimuksessa olisi eriteltävä palvelun työttömälle esittämä tarjous. Riippuen saatavuudesta kussakin EU-maassa ja perustuen yksilöllisiin olosuhteisiin sopimukseen voi myös sisältyä

Työllistymissopimusta olisi seurattava säännöllisesti olosuhteissa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi. Jäsenvaltioiden tulisi tehdä mahdolliseksi tukihistoriaa koskevien tietojen ja yksilöllisten arviointien turvattu siirto palveluntarjoajien välillä sekä parempi tiedottaminen työnhakijoille avoimista työpaikoista ja koulutusmahdollisuuksista. Työnhakijoille voidaan tiedottaa myös eri alueilla ja muissa EU-maissa sijaitsevista mahdollisuuksista erityisesti Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalin (EURES) avulla.

Läheisemmät suhteet työnantajiin

EU-maiden on myös:

Arviointi ja seuranta

Suositukset komissiolle

Komissiota suositetaan tekemään seuraavaa:

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Epävirallinen oppiminen: järjestelmällinen oppiminen (esimerkiksi opettajan tai opetettavaa henkilöä kokeneemman henkilön johdolla tapahtuva oppiminen), joko opetussuunnitelmaan perustuen tai ilman opetussuunnitelmaa. Se kehittää opiskelijan taitoja mutta ei anna virallista pätevyyttä, kuten esimerkiksi partiotoiminta.

Arkioppiminen: oppiminen, joka ei perustu opetussuunnitelmaan ja josta ei saa tutkintoa. Opettajana toimii joku, jolla on enemmän kokemusta kuin opetettavalla henkilöllä, esimerkiksi vanhempi, joka opettaa aakkosia lapselle.

ASIAKIRJA

Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä helmikuuta 2016, pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta työmarkkinoille (EUVL C 67, 20.2.2016, s. 1–5)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös (EU) 2015/1848, annettu 5 päivänä lokakuuta 2015, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista vuodelle 2015 (EUVL L 268, 15.10.2015, s. 28–32)

Viimeisin päivitys: 22.11.2016