EU-maiden talouspolitiikan laajat suuntaviivat

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston suositus (EU) 2015/1184 – Jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin talouspolitiikan laajat suuntaviivat

TIIVISTELMÄ

TALOUSPOLITIIKAN LAAJOJEN SUUNTAVIIVOJEN TARKOITUS

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121 artiklan mukaisesti neuvostoantaa EU:n taloutta koskevat talouspolitiikan laajat suuntaviivat. Suuntaviivoissa käsitellään makrotalous- ja rakennepolitiikkaa, ja niiden tarkoituksena on koordinoida EU-maiden talouspolitiikkaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Talouspolitiikan laajat suuntaviivat muodostavat yhdessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 artiklan mukaisesti julkaistujen EU-maiden työllisyyspolitiikan suuntaviivojen kanssa yhdennetyt suuntaviivat Eurooppa 2020 -strategian toteuttamiselle.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Vuoden 2008 talouskriisi paljasti merkittäviä heikkouksia EU:ssa ja pahensi niitä. Se toi myös esiin EU-maiden talouksien keskinäisen riippuvuuden. Vuonna 2015 julkaistujen tuoreimpien suuntaviivojen tarkoituksena on

Neuvosto suosittelee, että EU-maat ja tarvittaessa koko EU ottavat talouspolitiikassaan huomioon seuraavat suuntaviivat:

ASIAKIRJA

Neuvoston suositus (EU) 2015/1184, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2015, jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista (EUVL L 192, 18.7.2015, s. 27–31)

Viimeisin päivitys: 25.02.2016