Vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen joustavuus: investointien, rakenneuudistusten ja finanssipoliittisen vastuun välisen yhteyden vahvistaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (COM(2015) 12 final) – Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman tehokas hyödyntäminen

TIEDONANNON TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Rakenneuudistuksia koskevat selvennykset

Investointeja koskevat selvennykset

Komissio toteaa, että:

Suhdanteita koskevat selvennykset

Jotta suhdannevaihtelut voitaisiin ottaa paremmin huomioon, komissio käyttää vastedes matriisia, jossa yksilöidään, millaista julkisen talouden sopeutusuraa odotetaan mailta, jotka kuuluvat sopimuksen ennaltaehkäisevään osioon. Tämä tarkoittaa, että näiden maiden on toteutettava parempina aikoina enemmän julkisen talouden elvyttämistoimia.

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja Euroopan investointipankille: Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman tehokas hyödyntäminen (COM(2015) 12 final, 13.1.2015).

Viimeisin päivitys: 30.03.2017