Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmien kehittäminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1151/2012 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä tukee maanviljelijöitä ja kuluttajia vahvistamalla, soveltamalla ja kehittämällä järjestelmiä, joiden avulla voidaan tunnistaa Euroopan laadukkaat tuotteet ja elintarvikkeet.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä.

TIIVISTELMÄ

EU-asetuksella 1151/2012 pyritään parantamaan Euroopan maataloustuotteiden laatupolitiikkaa eri laatujärjestelmien yhdenmukaisuutta lisäämällä. Toimilla muun muassa tuetaan maatalous- ja jalostustoimintoja sekä laadukkaiden maataloustuotteiden viljelyjärjestelmiä EU:n maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteiden mukaisesti. Asetus ei kuitenkaan koske väkeviä alkoholijuomia, maustettuja viinejä eikä rypäletuotteita.

Asetuksen tärkeimmät osa-alueet:

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EU) N:o 1151/2012

4.1.2013Tietyt säännökset tulevat voimaan 4.1.2016.

-

EUVL 343, 14.12.2012

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä asetusten (EY) N:o 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, asetusten (EU) N:o 1151/2012, [….]/2013, ja direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY, 2008/120/EY ja 2009/128/EY muuttamisesta(virallista valvontaa koskeva asetus) . [COM(2013) 265 lopullinen, 6.5.2013, ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 05.02.2014