EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välinen kauppasopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Päätös 2012/735/EU Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen allekirjoittamisesta

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus

Neuvoston päätös (EU) 2016/2369 Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn liittymispöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta sekä sen väliaikaisesta soveltamisesta

Liittymispöytäkirja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi

PÄÄTÖSTEN JA KAUPPASOPIMUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kauppasopimuksen edut kumppaneille

Ihmisoikeudet ja kestävä kehitys

Kauppasopimuksessa todetaan, että ihmisoikeuksien ja oikeussäännön kunnioittaminen ovat olennainen osa sopimusta. Kauppasopimus sisältää myös osiot, joilla pyritään edistämään kestävää kehitystä työntekijöiden oikeuksien kunnioittamista ja ympäristönsuojelua koskevien kansainvälisten sitoumusten täytäntöönpanon myötä. Kansalaistahot osallistuvat näiden sitoumusten valvontaan.

Kauppasopimuksen täytäntöönpano

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖKSIÄ SOVELLETAAN?

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Arvoketju: Joukko liiketoimia, jotka tuottavat arvoa yrityksen asiakkaille. Arvoketjun jokaisessa vaiheessa tuotteen arvo kasvaa lisäpanoksen tai prosessin ansiosta.

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2012/735/EU, annettu 31 päivänä toukokuuta 2012, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 354, 21.12.2012, s. 1–2)

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (EUVL L 354, 21.12.2012, s. 3–2607)

Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan unionin ja Perun välillä (EUVL L 56, 28.2.2013, s. 1)

Neuvoston päätös (EU) 2016/2369, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn liittymispöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta sekä sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 356, 24.12.2016, s. 1–2)

Liittymispöytäkirja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi (EUVL L 356, 24.12.2016, s. 3–1456)

Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin kauppasopimukseen liittymisen huomioon ottamiseksi liitetyn liittymispöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan unionin ja Ecuadorin tasavallan välillä (EUVL L 358, 29.12.2016, s. 1).

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Kolmas vuosikertomus EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta (COM(2017) 585 final, 10.10.2017)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Toinen vuosikertomus EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta (COM(2016) 58 final, 10.2.2016)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Vuosikertomus EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta (COM(2014) 718 final, 4.12.2014).

Viimeisin päivitys: 16.10.2017