Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa – toimintasuunnitelma

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan komission tiedonanto (COM(2016) 87 final) – EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Toimintasuunnitelma koostuu 32 toimenpiteestä, jotka EU:n on tarkoitus toteuttaa vuosina 2016–2020 ja joiden toteuttamiseen kaikki 28 EU-maata (1) osallistuvat. Toimintasuunnitelmassa keskitytään kolmeen tärkeään tavoitteeseen:

TAUSTAA

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa on yksi maailman tuottoisimmista rikollisuuden muodoista. Sillä on tuhoisia vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen ja negatiivinen vaikutus oikeusvaltioon johtuen sen läheisistä suhteista korruptioon. Sillä on kasvava asema puolisotilaallisten ryhmien ja terroristiryhmien rahoituksessa.

EU on luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan lähtö-, kuluttaja- ja kauttakulkumaa. Näistä syistä EU:lla on keskeinen asema laittoman kaupan kitkemisessä.

Lisätietoja löytyy EU:n lähestymistapaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaan käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi (COM(2016) 87 final, 26.2.2016)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: EU:n toimintasuunnitelmaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi tukeva analyysi ja näyttö, joka liittyy komission tiedonantoon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi (COM(2016) 38 final, 26.2.2016)

Yhteistyön vahvistaminen yrityssektorin kanssa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi – lopullinen raportti. Raportti Euroopan komission ympäristöasioiden pääosastolle, 13. marraskuuta 2015.

Viimeisin päivitys: 02.05.2016(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).