Luonnonmukaisen maatalouden tulevaisuus Euroopan unionissa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (COM(2014)0179 final) – Luonnonmukaisen tuotannon tulevaisuutta Euroopan unionissa koskeva toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMAN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Seuraavassa tarkastellaan toimintasuunnitelman kolmea ensisijaista aihealuetta ja annetaan esimerkkejä niihin sisältyvistä 18 toimesta.

Ensimmäinen ensisijainen aihealue: EU:n luomutuottajien kilpailukyvyn lisääminen

Toinen ensisijainen aihealue:kuluttajien luottamuksen lisääminen luonnonmukaiseen maatalouteen ja luonnonmukaisiin elintarvikkeisiin

Kolmas ensisijainen aihealue: EU:n luonnonmukaisen tuotannon ulkoisen ulottuvuuden vahvistaminen

TAUSTAA

Vuonna 2014 hyväksytty toimintasuunnitelma on jatkoa vuonna 2004 julkaistulle ensimmäiselle toimintasuunnitelmalle luonnonmukaisen tuotannon alalla. Komissio on myös antanut ehdotuksen uudeksi EU:n säädökseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä.

Lisätietoja:

* KESKEINEN TERMI

Luonnonmukainen tuotanto: Kokonaisvaltainen tilanhoitojärjestelmä ja elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä, jossa yhdistyvät

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Luonnonmukaisen tuotannon tulevaisuutta Euroopan unionissa koskeva toimintasuunnitelma (COM(2014)0179 final, 24.3.2014)

Viimeisin päivitys: 19.07.2016