EU:n toimintasuunnitelma sääntelyn parantamiseksi

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto COM(2015) 215 final – EU-agenda: paremmalla sääntelyllä parempiin tuloksiin

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa esitellään uudistuspaketti, jolla pyritään parantamaan EU:n lainsäädäntöä ja poliittista päätöksentekoa sekä varmistamaan, että lait ja politiikat perustuvat näyttöön, ovat hyvin suunniteltuja ja tuovat konkreettista ja pysyvää hyötyä EU:n kansalaisille.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Paketti perustuu olemassa oleviin menettelyihin ja prosesseihin, joilla pyritään parantamaan EU:n lainsäädäntöä ja poliittista päätöksentekoa, mukaan lukien vaikutustenarviointeja, muita arviointeja, julkisia kuulemisia ja sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa ohjelmaa (REFIT).

Erityisesti paketilla turvataan seuraavia asioita:

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: ”EU-agenda: paremmalla sääntelyllä parempiin tuloksiin” (COM(2015) 215 final, 19.5.2015)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Paremman sääntelyn agendan toteuttaminen: Parempia ratkaisuja ja parempia tuloksia (COM(2017) 651 final, 24.10.2017)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Yleiskatsaus unionin pyrkimyksiin lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja sääntelyrasituksen vähentämiseksi, oheisasiakirja tiedonantoon Paremman sääntelyn agendan toteuttaminen: Parempia ratkaisuja ja parempia tuloksia (SWD(2017) 675 final, 24.10.2017)

Viimeisin päivitys: 28.09.2015