4.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 75/2


Euroopan vapaakauppaliitto

Luettelo Islannin ja Norjan tunnustamista luontaisista kivennäisvesistä

(Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 155, 3. toukokuuta 2018, s. 9, ja ETA-täydennysosassa N:o 28, 3. toukokuuta 2018, s. 6, julkaistun tekstin.)

(2021/C 75/02)

Luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/54/EY (1), sellaisena kuin se on sisällytetty ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54zzzzd kohtaan, 1 artiklan mukaisesti julkaistaan luontaisiksi kivennäisvesiksi tunnustettujen vesien luettelo Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja sen ETA-täydennysosassa.

LUETTELO ISLANNIN TUNNUSTAMISTA LUONTAISISTA KIVENNÄISVESISTÄ:

Tavaramerkki

Lähteen nimi

Hyödyntämispaikka

Icelandic Glacial

Ölfus Spring

Hlíðarendi, Ölfus, Selfoss

LUETTELO NORJAN TUNNUSTAMISTA LUONTAISISTA KIVENNÄISVESISTÄ:

Tavaramerkki

Lähteen nimi

Hyödyntämispaikka

Bonaqua Silver

Telemark kilden

Fyresdal

Eira

Eira kilden

Eresfjord

Farris

Kong Olavs kilde

Larvik

Isbre

Isbre kilden

Buhaugen, Osa, Ulvik

Isklar

Isklar kildene

Vikebygd i Ullensvang

Fyresdal

Fyresdal kilden

Fyresdal

Olden

Blåfjell kilden

Oldedalen

Osa

Osa kilden

Ulvik/Hardanger

Rustad Spring

Rustad kilden

Rustad/Elverum

Snåsa

Snåsakilden

Snåsa

Voss

Vosskilden

Vatnestrøm/Iveland


(1)  EUVL L 164, 26.6.2009, s. 45.