18.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 58/54


Valtiontuki – päätös olla vastustamatta tukea

(2021/C 58/10)

EFTAn valvontaviranomainen ei vastusta seuraavaa valtiontukitoimenpidettä:

Päätöksen antamispäivä

11. marraskuuta 2020

Asian numero

85838

Päätöksen numero

131/20/COL

EFTA-valtio

Norja

Nimike

Alueellisesti eriytetyt sosiaaliturvamaksut 2021

Oikeusperusta

Suurkäräjien vuotuinen päätöslauselma sosiaaliturvamaksuista ja 28. helmikuuta 1997 annetun lain nro 19 (sosiaalivakuutuslain Folketrygdloven) 23-2 §.

Toimenpidetyyppi

Tukijärjestelmä

Tarkoitus

Alueellinen tuki

Tukimuoto

Veronalennus

Tuki-intensiteetti

3,1 – 12,4

Kesto

1. tammikuuta 2021 – 31. joulukuuta 2021

Toimialat

Horisontaalinen tuki – kaikki vuosien 2014–2021 aluetukisuuntaviivojen kattamat alat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Norjan hallitus

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä EFTAn valvontaviranomaisen verkkosivuilta: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/